Network Menu

Mötesdatum under 2015

Måndag 12 januari

Tisdag 10 mars – konstituerande styrelsemöte

Torsdag 16 april

Tisdag 12 maj

Onsdag 10 juni

Tisdag 1 september

Torsdag 1 oktober

Fredag 16 oktober – årsmöte

Onsdag 4 november

Onsdag 2 december

Måndag 11 januari 2016