Network Menu

MEMAs regionmöten

Regionmötet är förlagt till hösten, vanligtvis oktober månad.

Det är då regionstyrelsen, som består av alla avdelningsordförande i regionen, sammanträder och har sitt formella årsmöte. Dessutom erbjuds ofta aktiviteter för andra intresserade Sweor, som t.ex. utflykter och guidade besök.

Vartannat år arrangeras MEMAs regionmöte lokalt i regi av en av avdelningarna i den egna regionen och vartannat år sker det i samband med SWEA Internationals Världsmöte.

MEMAs RM 2018 i Milano

Hej och välkomna till till MEMAs Regionmöte 2018!

SWEA-MM-fullcolor-194x300Först och främst vill jag tacka SWEA Milano som är vår värdavdelning och bjuder in oss till Regionmöte 2018 i fina Milano. Jag ser med spänning fram till de dagar vi kommer att vara tillsammans, både under regionmötet och de efterresor som erbjuds. Jag känner starkt stöd i avdelningarna och är övertygad om att vi kommer att får bra regionmötesdagar tillsammans där vi utbyter värdefulla erfarentheter, ger stöd och är kreativa i de frågor som diskuteras.

Själv är jag en SWEA Luxembourg medlem sedan 12 år tillbaka och har deltagit i flera region- och världsmöten. Jag kan inte annat än rekommendera dessa fantastiska sammankomster där vi Sweor, utspridda över hela världen, hittar varandra och våra likheter oavsett ålder.

MEMA är en av SWEAs största regioner och omfattar 12 avdelningar: Belgien, Berlin, Israel, Köln-Bonn, Luxemburg, Malmö, Milano, Paris, Rimini, Rivieran, Rom och Örestad. Dessa 12 avdeldningar utgör MEMAs Regionstyrelse, vilket ansvarar för att SWEAs stadgar och regionekonomi följs.

Jag hoppas att så många som möjligt ute i vår region kan komma och dela med sig av erfarenheter men också njuta av det program och resor som har planerats. Hitta mer information om MEMAs Regionmöte 2018 på SWEA Milanos webbplats.

Välkomna!

Eva Gram Toft, regionordförande MEMA

Regionmöte 2016 blir i Cannes

RM_annons_1-300x250MEMAs regionmöte för 2016 äger rum i Cannes 13-16 oktober.

För information om mötet, läs mer på SWEA Rivierans webbplats i ett nytt fönster >>>

Regionmöte 2015 i Arizona

MEMAs styrelse under VM2015

MEMAs styrelse under VM2015

Regionmötet 2015 hölls i Arizona under Världsmöte 2015.

Från artikeln om mötet: Ämnena på förmötet handlade om medlemsrekrytering, engagemang och program. Donationer och/eller gemenskap, vad är viktigast med SWEA? Hur kan vårt systerskap hjälpa de avdelningar som har problem i regionen? Diskussionerna var många och tiden gick fort.

Regionmöte 2014 i Bonn

MEMAs styrelse under regionmöte 2014 i Bonn

MEMAs styrelse under regionmöte 2014 i Bonn

MEMAs regionmöte hölls den 17 och 18 oktober i Bonn.

Från artikeln om mötet: MEMAs RM började med en välkomstmiddag vid sittande bord på torsdagkvällen och vi uppskattade att vi inte behövde fundera på hur man stående bäst gör för att balansera tallrik och glas och samtidigt ska försöka äta och hälsa och krama om varandra, när man faktiskt bara har två händer. Regionens AOs och några vice-AOs samt någon medlemsansvarig och kassör samlades sedan på fredagen till vårt förmöte och vi hade förmånen att ha vår Internationella ordförande Margaret Sikkens Ahlquist närvarande hela dagen.

Läs mer om mötet i ett nytt fönster >>>

Regionmöte 2013 i Bologna

Region MEMA på VM 2013

Region MEMA på VM 2013

Regionmötet 2013 hölls i Bologna, Italien under Världsmöte 2013.

Från VM2013 webbplatsen: Alla avdelningar i regionen hade skickat sin AO utom SWEA Paris, som representerades av sin vice ordförande. Under förmötet delade styrelsen upp sig i grupper och diskuterade tre förbestämda ämnen: avdelningarnas/regionens ekonomi, transparens och kommunikation samt valberedningens arbete.

Läs mer om mötet i ett nytt fönster >>>